fbpx

Το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης που επιδεινώνεται από την έλλειψη άμεσου εθνικού σχεδιασμού, φέρνουν στη Βουλή, με ερώτηση της Ρένας Δούρου, βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Την ώρα που άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίρνουν δραστικά μέτρα όπως η μείωση των επιτοκίων, η αξιοποίηση σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στεγαστική πολιτική, ο περιορισμός της χρήσης airbnb (πχ στη Βαρκελώνη) και ακολουθούν πολιτικές ενίσχυσης της οικονομικά προσιτής κατοικίας με μια σειρά δράσεων που χρηματοδότησαν από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλώνει πως γνωρίζει το πρόβλημα, αλλά αρκείται σε γενικόλογες αναφορές για μελλοντικές παρεμβάσεις στην περίπτωση που βρει χρηματοδοτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ (27-6-2024) οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 10,8% στα διαμερίσματα ως 5 χρόνων και 10,1% σε διαμερίσματα μεγαλύτερης παλαιότητας. Η πρόβλεψη μάλιστα είναι πως η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των ενοικίων, την μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και την επιφυλακτικότητα για τραπεζικό δανεισμό κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων οδηγεί σε αδυναμία εύρεσης και απόκτησης στέγης”, σημειώνουν οι βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Τέσσερα ερωτήματα για τη στεγαστική κρίση

Αφού επισημάνουν τη βαρύτητα της έλλειψης εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης σε συνδυασμό με την συνεχή αύξηση του κόστους της επενδυτικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας, το απαγορευτικά υψηλό στέγασης που επιβαρύνει τα νοικοκυριά μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων, τη δυσκολία τραπεζικού δανεισμού λόγω υψηλών επιτοκίων, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών λόγω ανεξέλεγκτης ακρίβειας καθώς και την ανυπαρξία προστασίας της πρώτης κατοικίας, θέτουν 4 ερωτήματα στους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

  1. Τι προτίθεστε να κάνετε για τη μείωση των επιτοκίων στον τραπεζικό δανεισμό ώστε να φτάσει στους δανειολήπτες η μείωση των επιτοκίων που ήδη έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα;
  2. Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη διάθεση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
  3. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την αύξηση ενοικίων που προκύπτει από την μεγάλη αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων;
  4. Σκοπεύετε να χαράξετε έναν εθνικό σχεδιασμό για την δυνατότητα προσιτής και ποιοτικής στέγης για όλους;

Αναλυτικά η ερώτηση

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Θέμα: «Έλλειψη άμεσου εθνικού σχεδιασμού επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη στεγαστική κρίση»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ (27-6-2024) οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να αυξάνονται καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2024 παρατηρήθηκε αύξηση 10,8% στα διαμερίσματα ως 5 χρόνων και 10,1% σε διαμερίσματα μεγαλύτερης παλαιότητας. Η πρόβλεψη μάλιστα είναι πως η ανοδική αυτή πορεία θα συνεχιστεί ακόμη περισσότερο. Η αύξηση αυτή σε συνδυασμό με την μεγάλη αύξηση των ενοικίων, την μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και την επιφυλακτικότητα για τραπεζικό δανεισμό, κυρίως λόγω των υψηλών επιτοκίων, οδηγεί σε αδυναμία εύρεσης και απόκτησης στέγης.

Ο πρωθυπουργός σε δημόσιες τοποθετήσεις του δηλώνει πως γνωρίζει το πρόβλημα αλλά αρκείται σε γενικόλογες αναφορές για μελλοντικές παρεμβάσεις στην περίπτωση που βρει χρηματοδοτικά εργαλεία. Την ίδια ώρα άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίρνουν δραστικά μέτρα όπως τη μείωση των επιτοκίων, την αξιοποίηση σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στεγαστική πολιτική, τον περιορισμό της χρήσης airbnb.

Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο στην Ελλάδα για τα υφιστάμενα δάνεια είναι σταθερό στο 4,4% για έναν χρόνο, ενώ τα νέα δάνεια έχουν μεσοσταθμικά κυμαινόμενο επιτόκιο στο 5,11%, τη στιγμή που στην ΕΕ τα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα πέντε χρόνια έχουν μέσο κόστος 3,99%, ενώ το μέσο στεγαστικό επιτόκιο κυμαίνεται στο 3,8 %.

Επιπρόσθετα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες ακολούθησαν μια πολιτική ενίσχυσης της οικονομικά προσιτής κατοικίας με μια σειρά δράσεων που χρηματοδότησαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πιο συγκεκριμένα, η Πορτογαλία αξιοποίησε 2,7 δις ευρώ, η Ισπανία 1 δις ευρώ, η Ιταλία 700 εκ. ευρώ ενώ την ίδια ώρα η Ελλάδα διέθεσε μόλις 1,3 εκ ευρώ για ένα πρόγραμμα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ανακαίνιση ιδιόκτητων σπιτιών με ποσό 10.000 ευρώ ανά οικία.

Επιπλέον, κάποιες χώρες περιορίζουν το airbnb με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον περιορισμό βραχυχρόνιων μισθώσεων στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.

Επειδή υπάρχει συνεχής αύξηση του κόστους της επενδυτικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας

Επειδή το κόστος στέγασης επιβαρύνει σημαντικά τα ελληνικά νοικοκυριά μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων

Επειδή υπάρχει δυσκολία τραπεζικού δανεισμού λόγω υψηλών επιτοκίων

Επειδή λόγω της ανεξέλεγκτης ακρίβειας έχει μειωθεί η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών

Επειδή παράλληλα δεν υπάρχει προστασία της α’ κατοικίας

Επειδή υπάρχει έλλειψη εθνικού σχεδίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί

  1. Τι προτίθενται να κάνουν για τη μείωση των επιτοκίων στον τραπεζικό δανεισμό ώστε να φτάσει στους δανειολήπτες η μείωση των επιτοκίων που ήδη έχει γίνει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα;
  2. Γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχη διάθεση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες;
  3. Πώς σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν την αύξηση ενοικίων που προκύπτει από την μεγάλη αύξηση των βραχυχρόνιων μισθώσεων;
  4. Σκοπεύουν να χαράξουν έναν εθνικό σχεδιασμό για την δυνατότητα προσιτής και ποιοτικής στέγης για όλους;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Ακρίτα Έλενα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γιαννούλης Χρήστος

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καλαματιανός Διονύσης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χάρης

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Παππάς Νικόλαος

Παππάς Πέτρος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Ιωάννης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Share This