fbpx

Την τοποθέτηση καμερών στα νοσοκομεία και συγκεκριμένα στον “Ευαγγελισμό” φέρνουν στη Βουλή βουλεύτριες και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με πρωτοβουλία της Ρένας Δούρου. Το γεγονός καταγγέλλει, με υπόμνημά του στις 30 Νοεμβρίου 2023, το Σωματείο Εργαζομένων, παρατηρώντας μεταξύ άλλων ότι “η Διοίκηση προχωρά σε διαγωνισμό ύψους περίπου 350.000€ για εγκατάσταση εκατοντάδων καμερών σε χώρους εργασίας και κοινόχρηστους, χώρους που διέρχονται, παραμένουν ασθενείς και εργαζόμενοι (σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα παρέχονται και υπηρεσίες υγείας) εφαρμόζοντας τις αντιδημοκρατικές πολιτικές της. Και μάλιστα χωρίς καν προηγούμενη μελέτη, χωρίς να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, παρά μόνο μια αρχική κατεύθυνση από τον υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων του νοσοκομείου (όπως ο ίδιος ο διοικητής δήλωσε)”!

Οι βουλευτές και οι βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θυμίζουν την επιταγή του Συντάγματος για το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τις προβλέψεις του νόμου 2071/92 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής του ασθενή, τον απόρρητο χαρακτήρα των πληροφοριών που τον αφορούν, υπογραμμίζουν επίσης τους όρους που θέτει η Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για τη λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους, προβλέποντας ότι “οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού”. Παράλληλα η ίδια Οδηγία αναφέρει την πρόβλεψη του άρθρου 7 παρ. 1 ότι το “σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων αυτών, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου)”. Θυμίζουν επίσης ότι σύμφωνα με τα άρθρα 12-14 του ΓΚΠΔ “οι πολίτες έχουν Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας και σύμφωνα με τα άρθρο 21 το Δικαίωμα εναντίωσης”.

Σε αυτή τη βάση ζητούν τον υπουργό Υγείας απάντηση σε 9 ερωτήματα:

 1. Έχει εγκρίνει αυτές τις ενέργειες η 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας;
 2. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες διευθύνσεις, και το Επιστημονικό Συμβούλιο και υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις με τη δέουσα έγκριση σκοπιμότητας;
 3. Έχει δοθεί γραπτή έγκριση για την τοποθέτηση καμερών από τον DPO του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”;
 4. Υπήρξε πριν την έναρξη του σχετικού διαγωνισμού, μελέτη ως προς την τοποθέτηση του συστήματος παρακολούθησης και ποιος την εκπόνησε;
 5. Η καταγραφή των καμερών γίνεται μόνον σε “πραγματικό χρόνο” ή γίνεται αποθήκευση δεδομένων ή και επεξεργασία τους, προς ποιο σκοπό και από ποιον;
 6. Θα ενημερώνονται οι ασθενείς, οι συνοδοί και οι συγγενείς τους για την παρακολούθηση τους μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και την αποθήκευση δεδομένων τους; Θα ζητείται ενυπόγραφα η απαιτούμενη έγκρισή τους;
 7. Υπάρχει διοχέτευση των δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες και αρχές ή και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα;
 8. Υπάρχει κάποιος υπάλληλος (του νοσοκομείου ή εταιρείας SECURITY) πχ που θα έχει και απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά πχ μέσω ανάλογου λογισμικού ;
 9. Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να τοποθετήσει κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες και σε άλλα νοσοκομεία και δομές Υγείας ;

Ακολουθεί αναλυτικά η Ερώτηση των βουλευτών & βουλευτριών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2023

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Τοποθέτηση εκατοντάδων καμερών στο Νοσοκομείο “Ο Ευαγγελισμός”»

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει την πολιτική “παρακολούθησης” (PREDATOR) και καταπάτησης των βασικών αρχών του Κράτους Δικαίου και των αρχών προστασίας προσωπικών δεδομένων. Μετά την τοποθέτηση καμερών στα σχολεία, συνεχίζει με την τοποθέτηση καμερών στα νοσοκομεία. Στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας τον Ευαγγελισμό, η διορισμένη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διοίκηση, για άλλη μια φορά λειτουργώντας ως “κράτος εν κράτει” προβαίνει στην τοποθέτηση εκατοντάδων καμερών (κόστους σχεδόν 350.000 ευρώ). Συγκεκριμένα όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του Ευαγγελισμού σε σχετικό υπόμνημα του στις 30 Νοεμβρίου 2023 :

“Αυτή τη φορά η Διοίκηση προχωρά σε διαγωνισμό ύψους περίπου 350.000€ για εγκατάσταση εκατοντάδων καμερών σε χώρους εργασίας και κοινόχρηστους, χώρους που διέρχονται, παραμένουν ασθενείς και εργαζόμενοι (σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα παρέχονται και υπηρεσίες υγείας) εφαρμόζοντας τις αντιδημοκρατικές πολιτικές της. Και μάλιστα χωρίς καν προηγούμενη μελέτη, χωρίς να λάβει τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές, παρά μόνο μια αρχική κατεύθυνση από τον υπεύθυνο προσωπικών δεδομένων του νοσοκομείου (όπως ο ίδιος ο διοικητής δήλωσε)”!!! “Σε συνάντηση μάλιστα με αντιπροσωπεία του σωματείου μας, ο ίδιος ο διοικητής δέχτηκε ότι δεν πρόκειται μόνο για καταγραφή, αλλά και για αποθήκευση προς επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλέγονται!”

Επειδή ο σεβασμός στις ανθρώπινες ελευθερίες αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Κράτους Δικαίου,

Επειδή σύμφωνα με το Ελληνικό Σύνταγμα Άρθρο 9A: “Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει”,

Επειδή σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, τα δικαιώματα του νοσοκομειακού ασθενούς ρυθμίζονται στο άρθρο 47 του Ν. 2071/92 (ΦΕΚ 165Α) όπου στην Παρ. 6 αναφέρεται πως : Ο ασθενής  έχει  το  δικαίωμα  στο  μέτρο  και  στις  πραγματικές   συνθήκες  που αυτό είναι δυνατόν, προστασίας της ιδιωτικής του ζωής. Ο   απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και του περιεχομένου των εγγράφων   που τον αφορούν, του φακέλου των ιατρικών  σημειώσεων  και  ευρημάτων,   πρέπει να είναι εγγυημένος”,

Επειδή η Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει στο Άρθρο 20 παρ 1 : Η λειτουργία συστήματος βιντεο-επιτήρησης σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και λοιπούς χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες υγείας για τον σκοπό της ασφάλειας προσώπων και αγαθών πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στα σημεία εισόδου και εξόδου, στους χώρους ταμείων ή χώρους κρίσιμων εγκαταστάσεων (π.χ. ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις, αποθήκες ιατροφαρμακευτικού υλικού κλπ) όπου, κατ’ αρχήν, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ένας επισκέπτης ή ασθενής. Οι κάμερες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να ελέγχουν την κίνηση στις αίθουσες αναμονής, τα κυλικεία και τους χώρους εστίασης, τους διαδρόμους του νοσοκομείου, τους θαλάμους ασθενών, τους θαλάμους εξέτασης ή ιατρικών επεμβάσεων, τις τουαλέτες και τα λουτρά, τα γραφεία ιατρών και τους χώρους εργασίας του λοιπού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,

Επειδή η Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αναφέρει στο Άρθρο 7 παρ. 1 : “Το σύστημα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων αυτών, εκτός από ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας και είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ή την προστασία κρίσιμων χώρων εργασίας (π.χ. στρατιωτικά εργοστάσια, τράπεζες, εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου)”,

Επειδή σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρθρα 12-14) οι πολίτες έχουν Δικαίωμα ενημέρωσης και διαφάνειας και σύμφωνα με τα άρθρο 21 το Δικαίωμα εναντίωσης,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 1. Έχει εγκρίνει αυτές τις ενέργειες η 1η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας;
 2. Έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες διευθύνσεις, και το Επιστημονικό Συμβούλιο και υπάρχουν οι σχετικές αποφάσεις με τη δέουσα έγκριση σκοπιμότητας;
 3. Έχει δοθεί γραπτή έγκριση για την τοποθέτηση καμερών από τον DPO του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”;
 4. Υπήρξε, πριν την έναρξη του σχετικού διαγωνισμού, μελέτη ως προς την τοποθέτηση του συστήματος παρακολούθησης και ποιος την εκπόνησε;
 5. Η καταγραφή των καμερών γίνεται μόνον σε “πραγματικό χρόνο” ή γίνεται αποθήκευση δεδομένων ή και επεξεργασία τους, προς ποιο σκοπό και από ποιον;
 6. Θα ενημερώνονται οι ασθενείς, οι συνοδοί και οι συγγενείς τους για την παρακολούθησή τους μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και την αποθήκευση δεδομένων τους; Θα ζητείται ενυπόγραφα η απαιτούμενη έγκρισή τους;
 7. Υπάρχει διοχέτευση των δεδομένων σε άλλες υπηρεσίες και αρχές ή και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα;
 8. Υπάρχει κάποιος υπάλληλος (του νοσοκομείου ή εταιρείας SECURITY) πχ που θα έχει και απομακρυσμένη πρόσβαση στα δεδομένα αυτά πχ μέσω ανάλογου λογισμικού;
 9. Υπάρχει πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να τοποθετήσει κύκλωμα παρακολούθησης με κάμερες και σε άλλα νοσοκομεία και δομές Υγείας ;

Οι Eρωτώντες Βουλευτές

Δούρου Ειρήνη (Ρένα)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Γεροβασίλη Όλγα

Ηλιόπουλος Όθων

Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)

Καλαματιανός Διονύσης

Κοντοτόλη Μαρίνα

Λινού Αθηνά

Μάλαμα Κυριακή

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Πούλου Παναγιού

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

Share This