28 εκατομμύρια ευρώ για τον νέο πολιτιστικό Χάρτη της Αττικής

18 έργα πολιτισμού με τη χρηματοδότηση του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020

Την προστασία, την αποκατάσταση και την ανάδειξη σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και την ενίσχυση πολιτιστικών υποδομών της Αττικής, εξασφαλίζει η Περιφέρεια, με την ένταξη 18 έργων, συνολικού προϋπολογισμού 28 εκατομμυρίων ευρώ, στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Συνέχεια