Διαμόρφωση δύο κυκλικών κόμβων και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Ταύρο

Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κόμβου 25ης Μαρτίου – Αναξαγόρα – Αγίας Σοφίας και κόμβου Χρυσοστόμου Σμύρνης – Επταλόφου – Κορυζή, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιοχής Εσταυρωμένου της Δ.Κ. Ταύρου», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου. Το έργο, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας. Συνέχεια

«Αποκατάσταση συμπιεστικών μηχανημάτων σε αχρηστία από το 2010»

Στo πλαίσιο της πλήρους αξιοποίησης όλων των συμπιεστικών μηχανημάτων που έχει στη διάθεσή της, η διοίκηση του ΕΔΣΝΑ μετά από ανοιχτές διαγωνιστικές διαδικασίες υπέγραψε τις σχετικές συμβάσεις, ώστε η συντήρηση και επισκευή τους να πραγματοποιείται εγκαίρως και απρόσκοπτα. Συνέχεια