Σε τροχιά ολοκλήρωσης η κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων στην 1η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων

Την ολοκλήρωση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων ακαθάρτων και συνδέσεων των ακινήτων στην 1η και 7η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων», εξασφάλισαν με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης. Το έργο, προϋπολογισμού 1.021.585,05 ευρώ, χρηματοδοτείται για ποσό 798.367,81 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για ποσό 223.217,24 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου Αθηναίων. Συνέχεια

Ξεκινά το νέο πρόγραμμα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων με είδη λαϊκών αγορών

Ξεκινά η υλοποίηση του δεύτερου προγράμματος ενίσχυσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με είδη λαϊκών αγορών, ύψους 1.000.000 ευρώ για το τρέχον έτος, προς όφελος 970 οικογενειών πολυτέκνων με 3.837 προστατευόμενα τέκνα. Συνέχεια