Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ) στην Περιφέρεια Αττικής

Στην κατάρτιση ειδικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης για εγκαταστάσεις που υπάγονται στην οδηγία SEVESO III, προχώρησε η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών. Πρόκειται για τα Ειδικά Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), ενώ επισημαίνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής εξασφάλισε πρώτη από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις (όπως προβλέπονται πλέον στην ΚΥΑ 172058/2016). Συνέχεια

Ενημέρωση της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ

Μέλη της Ad Hoc Επιτροπής για τη Μετανάστευση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ, ενημέρωσε σήμερα στη Βουλή, η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, συνοδευόμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Νότιου Τομέα Αθηνών, Χρήστο Καπάταη. Η επίσκεψη των μελών της Ad Hoc Επιτροπής στη χώρα μας, διεξάγεται ύστερα από πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Βουλής και επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, Γιώργου Βαρεμένου. Συνέχεια