Ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για νέες άδειες ταξί ή μετατροπή υφιστάμενων σε άλλο τύπο

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 106 του ν.4070/12), η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε σε δημοσίευση πρόσκλησης ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων ΕΔΧ (Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης) ή για μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε άλλο τύπο να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017. Συνέχεια

Νέος βρεφονηπιακός σταθμός στον Δήμο Ιλίου από την Περιφέρεια Αττικής

Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού ‘Νικόλαος Λιάκος’ στο Ο.Τ. 729 του Δήμου Ιλίου», υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Ιλίου, Νίκος Ζενέτος. Συνέχεια